Hoe zit dat nu met die veelbelovende roman?

Hoe een centrumstad (on)bewust de toekomst van Limburg hypothekeert.

Een nieuw logo beroert per definitie iedereen. Dat mag ook want iedereen heeft recht op een mening. Meningen die je met een korrel zout dient te nemen want in deze tijden van tsunamireacties op sociale media spreekt iedereen voor hij/zij denkt. Zo ook deze vrijdag bij de voorstelling van het…

Hey Hilde, ik las vandaag weer een stukje in de krant van jou. Dat het de plicht was van de ouders om kinderen op te voeden. En om ze zindelijk naar school te laten gaan. Uiteraard heb je gelijk. We hebben onze twee koters ook zo snel als het kon…

We zijn het niet meer gewoon. We kennen het wel, maar we haten het allemaal. Het liefst van al zouden we willen dat het ‘wachten’ niet zou bestaan. Alles moet nu, dadelijk, tout de suite, aan de deur geleverd, op het scherm terwijl we kijken, gedaan voor het gebeurd is…

De meest foute foto die Jan Jambon kon tweeten.

Vooreerst, begrijp me niet verkeerd: ik ben, net zoals velen van jullie, ferm tevreden dat ze staatsvijand nummer één Salah Abdeslam hebben gevonden. Weliswaar in Molenbeek zelf, maar de tijd die de Feds namen om de lokale Osama Bin Laden te arresteren, loonde uiteindelijk wel. Na maandenlange hysterie is Molenbeek…

Autonoom rijdende auto’s. Eerlijk gezegd had ik niet verwacht dat ik dat zelf zou meemaken voor mijn pensioengerechtigde leeftijd. Zeker niet nu ze die grens optrekken naar de vervaldatum van mijn eerste kunstheup. Auto’s die niet kunnen crashen. Neen, ook dat had ik later ingeschat.
Net vandaag zou Marty terugkomen uit…

Luk Balcer

Creatieve, lankmoedige agrariër // Schrijft, bedenkt, tekent en realiseert (zich vaak dat het ook anders kon).

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store