“Focus op het licht, en je vergeet de schaduw”.

Aan Zijne Majesteit Koning Filip,

Mag ik beginnen met U en iedereen die U genegen is een prettige Nationale Feestdag te wensen. Ik had deze U graag persoonlijk komen overmaken, maar ook dit jaar mocht ik geen uitnodiging ontvangen voor het traditioneel Militair Defilé. Ik dacht nog even het Bal National te vervoegen, doch ik had nog andere katten te geselen. Ook als zelfstandig ondernemer moet ik namelijk mijn steentje bijdragen aan het BNP. Anders kan de overheid haar functie als cement niet naar behoren uitvoeren en dreigt een duurzaam België op los zand te komen staan. Maar genoeg metaforen gebruikt.

Sire, ik ben een community manager. Ik ga U de details besparen, maar dagelijks tracht ik bedrijven, consumenten, organisaties, VZW’s en een plethora aan verenigingen met elkaar te verbinden. Een wonderbaarlijke job binnen de fascinerende wereld van sociale media. En laat nu net dàt één van de onderwerpen geweest zijn van Uw Nationale toespraak. Sta mij toe te zeggen dat ik uw bekommernis ter harte neem. Maar ik voel mij ook zo vrij U van antwoord te dienen. In de hoop dat sociale media ons dichterbij kan brengen. Want aan oppervlakkigheid heeft niemand een boodschap.

Uw Koninklijke wijsvinger gaat richting ‘virtuele wereld’ die ons familiaal geluk kan bedreigen. Het wereldwijde web kan je opvangen maar ook verstrikken. Maar Sire, is het ooit anders geweest? Elke communicatieve verandering bracht een revolutie met zich mee. Dat was zo in de grotten van Lascaux, bij Johannes Gutenberg, de eerste radiogolven, de intrede van de televisie en de doorbraak van het Internet. Telkens ging de communicatie er op vooruit. Het bracht mens en maatschappij korter bij elkaar.

Aan iedere nieuwe vorm van communicatie was er ook een schaduwzijde. De eerste klant van Gutenberg was de Kerk. Voor het drukken van ‘aflaten’. De schaduwzijde hiervan op de familiale banden binnen het toenmalig Europa zijn tot op heden nauwelijks in te schatten, Sire. De uitvinding van de radio en de inburgering van de televisie bracht ons een nieuwe visie op de wereld maar evenzeer een overdosis aan propaganda, leugens en oppervlakkigheid. Wat ik wil zeggen: een hamer is een geweldig werktuig waar je mee kan bouwen, maar je kan er evenveel mee stuk slaan. En ja hoor, je kan best waarschuwen dat je er op je eigen vingers mee kan slaan!

Sire, laat ons een kat een kat noemen. Ik heb mede dankzij diezelfde sociale media een enorme groep kenissen en vrienden opgebouwd. Zowel persoonlijk als professioneel. De waarde hiervan kan ik onmogelijk uitdrukken. Maar nog belangrijker: het heeft mijn wereldbeeld verruimd. Het laat me dagelijks inzien dat er maatschappelijke issues zijn waar we meer aandacht aan dienen te besteden dan aan de keerzijde van de sociale mediamedaille. Toch kunnen we net dankzij dezelfde sociale media hier de aandacht op vestigen en daar dingen mee in beweging brengen. Sire, ik focus mij op het licht, niet op de schaduw.

Twee jaar geleden riepen we op een zonnige lentedag twittergewijs op tot een picnic. Twee uurtjes later zaten we met 10 man heerlijk te lunchen. Dit initiatief groeide uit tot een tweemaandelijks terugkerende #twicknick waarbij we telkens 100 mensen mogen verwelkomen die allemaal hun eigen culinaire creaties delen. De banden die hier worden gesmeed zijn onbetaalbaar. Ik nodig U van harte uit om zelf ook eens kijkje te komen nemen. Want ‘sharing’ is waar het allemaal om draait.
Of ik heb een nog beter idee. Ik weet niet of u het systeem van de #Twunch kent. Een groep twitteraars spreken ergens af om te lunchen om bij te praten of om elkander beter te leren kennen. De kosten worden gedeeld. Dat kan op restaurant zijn of ergens op een festival. Ik ga niet vragen om Uw Paleis ter beschikking te stellen maar ik ben er zeker van dat U ergens een leuk plekje vrij heeft waar we met zijn allen kunnen bijpraten over de rol van de sociale media binnen onze maatschappij. Wie weet wel de Koninklijke Serres? Want ook wij als community managers engageren ons dagelijks om mensen dichter bij elkaar te krijgen. Denk er gerust even over na. De maand augustus leent zich hier perfect toe en het moet maar twee uurtjes duren.

Sire, ik merk dat het Koninklijk Paleis zich op Twitter en sinds kort ook op Facebook profileert. Ik kan dit enkel toejuichen. De reacties zijn positief, dus ook U zal snel beseffen dat een sociaal medianetwerk essentieel is in de communicatie naar Uw onderdanen.
Mag ik U tenslotte nog een tip geven? In de wereld van de sociale media praten we niet meer als ‘bedrijf’ tegen een klant maar als ‘mens’. Er is geen B2C of B2B meer, enkel H2H — ‘Human to human’. Neem gerust een voorbeeld aan President Obama. Waarom? Net om die oppervlakkigheid weg te werken waar U zich om bekommert. Om de barriére tussen mensen op te heffen. Sire, er zijn tal van uitdagingen in ons land. Laten we deze samen uit de schaduw halen en starten met onze banden aan te halen. Tot op de #twunch!

Uw onderdanen Luk, Wim en Filip

Creatieve, lankmoedige agrariër // Schrijft, bedenkt, tekent en realiseert (zich vaak dat het ook anders kon).

Creatieve, lankmoedige agrariër // Schrijft, bedenkt, tekent en realiseert (zich vaak dat het ook anders kon).