Win je gratis social media campagne!

 • Wanneer gaan we?
 • Kan ik mij überhaupt wel vrij maken in die periode? Ga ik mijn job aan iemand anders overlaten?
 • Waar gaan we nog iets vinden waar iedereen van onze bende tevreden zal zijn?
 • Kan ik het mij wel veroorloven om op vakantie te gaan? Want zoals u wellicht weet hebben wij al zelfstandigen geen 13de maand en vakantiegeld. Neen, die week dat ik op verlof zou kunnen gaan geef ik enkel geld uit zonder dat er iets binnenkomt. Van die 150 euro van dat logo waarvan 60% naar de staat gaat ga ik alvast niet ver geraken.

Uw briefing tegen eind juni 2016

Beste netwerk en klanten, mijn briefing is kort en krachtig: ik zoek een vakantieplekje voor deze zomer. En mijn eisen zijn even breed of smal als deze van jullie bij een standaard communicatievraag.

 • Een locatie voor 6 personen, 2 volwassenen en 4 kinderen tussen 10 en 15 jaar. Er is één meisje bij dus 3 slaapkamers zou ideaal zijn.
 • Tijdsperiode: van 17 tem 23 juli 2016.
 • We gaan met de auto. Maximaal 1400 km zou dus ideaal zijn. Het is sowieso al niet makkelijk een auto voor 6 personen te vinden, dus een sponsor zou ook handig zijn.
 • Wat water in de buurt zou ook leuk zijn. We zijn echt geen luxebeesten die gaan voor een privé-zwembad, al zouden we een gegeven paard niet in de bek kijken.
 • In het ergste geval zijn we eigenlijk al gewoon tevreden met een weekendje aan de kust. Zeeland, de Opaalkust of België, het maakt niet uit!
 • Een ronduit schitterende dagelijkse blog met al al onze reiservaringen die naar hartelust gedeeld zullen worden op Twitter en Facebook. Leuk meegenomen als u kijkt naar het bereik van mijn sociale mediakanalen! Dit is de kans van ùw leven om gebruik te maken van een echte infuential die storytelling zo gebruikt dat uw unieke locatie bulkt van authentieke verhalen die de concurrentie de komende vijf jaar het nakijken zal geven. Jaren nà de publicatie zal dit meesterlijk schrijfsel nog steeds door Google worden aanzien als dè referentie van de streek.
 • Deze blog wordt uiteraard opgefleurd met fotografische hoogstandjes, actiefilmpjes, recensies van restaurantjes die wij gaan bezoeken (op eigen kosten, maak u geen zorgen…) en ervaringen op lokale attracties en evenementen.
 • Weet ook dat onze vier kornuiten als digital native meesters zijn in het gebruik van Snapchat, Instagram en digitale kanalen waar u nog nooit van gehoord heeft maar die u geen windeieren zullen leggen. These kids are gonna love you!

--

--

Creatieve, lankmoedige agrariër // Schrijft, bedenkt, tekent en realiseert (zich vaak dat het ook anders kon).

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Luk Balcer

Luk Balcer

685 Followers

Creatieve, lankmoedige agrariër // Schrijft, bedenkt, tekent en realiseert (zich vaak dat het ook anders kon).